Besplatna preuzimanja


Programi

KRONFis

Program KRONFis omogućuje jednostavnu fiskalizaciju svim pružateljima usluga koji izdaju gotovinske račune bez korištenja PC kase.

HUB-3A 2D (Nalozi)

Program HUB-3A 2D Nalozi omogućuje ispis HUB3A obrasca sa 2D bar kodom - SEPA ready.

Knjiga članova udruge

Program služi za vođenje evidencije o radu udruge i njezinim članovima. Dodane nove mogućnosti u program.

Informacijski sustav za udruge maslinara i drugih dendroloških kultura

Program služi za vođenje evidencije o radu udruge i uzgojenim kulturama.

Evidencija o radnicima sa evidencijom radnih sati

Program služi za vođenje evidencije o radnicima i evidencije radnih sati.

Ugovori o djelu

KRONWin programski modul Ugovori o djelu pružaju programsku podršku za obračun dohotka od samostalnog rada.

Za ostale informacije, kontaktirajte nas preko kontakt forme ili na na e-mail: info@kronwin.hr